Drwy gofrestru rydych yn cytuno รข'n Telerau ac Amodau